AKTUALNOŚCI

Utrudnienia i zmiany na szlakach.

  1. Przywrócenie szlaku czarnego z Brennej Centrum do szlaku zielonego na Błatnią.
    Z przyjemnością informujemy, że po uzyskaniu zgód  właścicieli ternu, został po niewielkiej korekcie przebiegu, przywrócony czarny szlak łącznikowy z Brennej Centrum do szlaku zielonego na Błatnią. Prosimy turystów korzystających z niniejszego szlaku o uszanowanie prywatnej własności gruntów i korzystanie tylko z nowo wyznakowanej ścieżki.
  2. Zmiana koloru szlaku.
    Informujemy, że została zakończona zmiana koloru znakowania w terenie szlaku turystycznego nr B01/81 relacji Goleszów PKP – Tuł – Wielka Czantoria, z koloru czarnego na kolor zielony.
    Od 20.09.2019r niniejszy szlak na całej długości w terenie jest wyznakowany kolorem zielonym, jednakże  z powodu opóźnień w dostawie drogowskazów, na niektórych rogaczach mogą jeszcze występować stare drogowskazy z kolorem czarnym (np. Leszna Podlesie, Wielka Czantoria grzbiet).

 PTTK Koło Miejskie w Skoczowie oraz MCK „Integrator” w Skoczowie
zapraszają na cykl prelekcji.

>>> SZCZEGÓŁY TUTAJ


>>> Relacja z 52 Górskiego Rajdu Młodzieżowego „Pożegnanie Lata”

>>> Fotorelacja z 52 Górskiego Rajdu Młodzieżowego


Zmiany w zarządzie Oddziału PTTK „Beskid Śląski”

Informujemy, że w dniu 28.08.2019r. kol. Jacek Tyczkowski złożył rezygnację
z funkcji Prezesa i Członka Zarządu Oddziału PTTK „Beskid Śląski”.

W dniach 28.08.2019 do 25.09.2019 na mocy uchwały nr 26/2018 funkcję
prezesa w zastępstwie pełnił kol. Zbigniew Pawlik

W dniu 25.08.2019r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału, na którym zgodnie ze statutem został uzupełniony skład osobowy Zarządu oraz został wybrany nowy Prezes. Zgodnie z podjętą uchwałą
(nr 41/2019) Prezesem Zarządu Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie został kol. Zbigniew Pawlik, Zastępcą Prezesa został kol. Zbigniew Huczała. Zarząd Oddziału, na mocy przysługujących mu praw wynikających ze statutu Oddziału, powołał kol. Zenona Sobczyka (koło nr 19) na członka Zarządu Oddziału.

Wszystkim nowo nominowanym życzymy sukcesów na nowych stanowiskach i owocnej współpracy.

Pozostały skład osobowy i funkcyjny Zarządu Oddziału pozostał bez Zmian.


Stałe dyżury w siedzibie oddziału – Cieszyn, ul. Głęboka 56

Prezes lub zastępca Prezesa Zarządu Oddziału  – środy godz. 14:15 – 16:00

Sekretarz Zarządu Oddziału – od wtorku do czwartku godz. 12:00 – 16:00

Prezes Komisji Rewizyjnej – środy godz. 14:00 – 16:00

Terenowe Referaty Weryfikacyjne odznak:

GOT  – środy godz 14:00 – 16:00

ŻOT – pierwszy czwartek miesiąca godz. 18:00 – 19:00

Turystyki Pieszej, Krajoznawczej, Przyrodniczej –
pierwszy wtorek miesiąca godz. 16:00 – 17:00


>>> Ankieta członka Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie <<<

>>> Zasady wyróżnień <<<


Terminy posiedzeń Komisji Odznaczeń i Wyróżnień w 2019 roku:
28.10.2019


Terminy zebrań plenarnych Zarządu Oddziału w 2019 roku:
13.11.2019


Terminy zebrań Prezydium Zarządu Oddziału w 2019 roku:
09.10.2019,
11.12.2019-rozszerzone: Spotkanie z kadrą Oddziału (wigilijka)