XIX Walny Zjazd PTTK

W dniach   15-16.09.017 w Warszawie odbył się XIX Walny Zjazd PTTK na którym podsumowano dokonania władz XVIII kadencji ,wyróżniono zasłużonych  działaczy wysokimi odznaczeniami państwowymi i resortowymi, 30 działaczom nadano najwyższe w  naszej organizacji wyróżnienie: godność Honorowego Członka PTTK , dokonano wyboru składu Zarządu Głównego , Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego i  przyjęto uchwały programowe do realizacji przez nowo wybrane władze.

Województwo śląskie było najliczniej na zjeździe reprezentowane, natomiast  delegatami z cieszyńskiego Oddziału PTTK byli :  kol. Jacek Tyczkowski (prezes) oraz kol. Zbigniew Pawlik (wiceprezes). Pozostały delegat kol. Ryszard Mazur ze względów zdrowotnych  w zjeździe nie uczestniczył.

Miło  mi poinformować, że delegaci jednogłośnie przyznali  godność Członka Honorowego PTTK   kol. Władysławowi Sośnie długoletniemu i bardzo zasłużonemu w wielu  dziedzinach  działaczowi naszego Oddziału.

Nowo wybrane  składy poszczególnych władz są  przedstawione na załączonych listach.

Uważne  przestudiowanie pozwoli stwierdzić, że w każdej  z nich  woj. śląskie jest po wielokroć  reprezentowane, a w składzie GSK mamy również i  swojego przedstawiciela.

 

Życzymy, aby nowo wybrane władze podejmowały wyłącznie trafne wybory i  decyzje  i mimo niełatwych czasów dla organizacji społecznych  , poprowadziły  PTTK ku dalszemu pomyślnemu rozwojowi.

Zbigniew Pawlik