53 Górski Rajd Młodzieżowy

Z powodu trwającego stanu epidemii wywołanego przez wirus
SARS -Co-V2 oraz w związku z tym narzuconymi ograniczeniami w organizowaniu imprez, termin organizacji Górskiego Rajdu Młodzieżowego został przełożony na jesień 2020r.

Organizacja Górskiego Rajdu Młodzieżowego  planowana jest w dniu 26.09.2020, z metą  zlokalizowaną przy schronisku górskim na Błatniej (Błotny) w gminie Brenna i jest uzależniona od dalszego rozwoju sytuacji epidemiologicznej i zastosowanych ograniczeń z tym związanych.