Klub ONDRASZEK

TURYSTYCZNY KLUB PTTK „ONDRASZEK”

Dnia 06.11.1966r. założono TURYSTYCZNY KLUB PTTK „ONDRASZEK”. Przewodniczącym został Władysław Sosna „Szeryf”. Wówczas „Ondraszek” był trzecim klubem turystyki kwalifikowanej przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. W latach 1979-2006r. prezesem klubu był  Andrzej Słota „Jędruś” ( p.t.kol. nr 1808). W  2006 r. obowiązki te przejął Zbigniew Pawlik „Rechtór” (p.t.kol. nr 3739). Wtedy też   nawiązaliśmy  dobrze rozwijającą się współpracę Polskim Towarzystwem Turystyczno – Sportowym „Beskid Śląski” w Republice Czeskiej (PTTS w RCZ). Współpraca ta  zaowocowała m.in. współorganizacją niektórych imprez oraz wydawaniem wspólnego kalendarza propozycji wycieczek na kolejne sezony kolarskie. Dzięki doświadczonej kadrze działaczy klub jest animatorem  turystyki  rowerowej  w lokalnym  środowisku.  Zorganizowaliśmy wiele tematycznych wycieczek w najbliższą okolicę, imprez sportowych dla amatorów ( rajdy na spostrzegawczość oraz triathlony rowerowe), wyprawy   do różnych zakątków  Polski, a także zagraniczne obozy kolarskie.  Kilkakrotnie zwiedziliśmy m.in. sąsiednią Czechosłowację (1985r.), Węgry (1987r.), Bułgarię (1989r.). W 1990r.  poznaliśmy ukraiński Krym a następnie Belgię i Holandię (1992 r.), Wielką Brytanię (1997 r.), Danię (1999 r.) i Austrię (2001 r.). Odbyła się również  eksploracja Południowych Czech (2008r.,2014r.), duńskiego Bornholmu (2009r.) , Białorusi (2010r.), ponownie Krymu (2013r.) Finlandii (2014r.) Ondraszkowa drużyna była obecna na większości  ogólnopolskich imprez kolarskich organizowanych pod auspicjami   Komisji Kolarskiej ZG PTTK (Centralne Zloty Kolarskie oraz Zloty Przodowników Turystyki Kolarskiej ). Czterokrotnie (w latach  1969,1990,1991 i 2006 r.)  byliśmy też ich  organizatorem, przy czym Zlot AIT  Wisła 1991 miał rangę imprezy  międzynarodowej.

Obecnie klub  proponuje następujące formy rowerowej aktywności:

  • ·         weekendowe krajoznawcze  wypady w okolice Cieszyna
  • ·         wielodniowe wyprawy do wytrawnych kolarzy,
  • ·         rekreacyjne  wycieczki dla wielopokoleniowych  rodzin.

Należy pamiętać, że udział nie wiąże się koniecznością członkostwa w klubie, a proponowane wycieczki mają przesłanie krajoznawcze i są realizowane w tempie turystycznym a nie sportowym, w związku z czym każdy chętny do pogłębienia swojej wiedzy o regionie powinien brać w nich udział.  Od 1998 r. przy wsparciu Urzędu Miejskiego z Cieszyna  corocznie  organizujemy „Cieszyńskie Rowerowe Rajdy Rodzinne” (w 2014r. odbyła się XVII edycja), a przy współpracy z przyjaciółmi z PTTS w RCZ  realizujemy „Rajdy do Źródła” oraz do „Ujścia Olzy”.

 Nasz klub przez lata działalności zasłużył na wysoką ocenę i zaufanie  w środowisku PTTK. Został wyróżniony m. in. Srebrną i Złotą Odznaką Honorową PTTK, a także zajmował czołowe lokaty w rankingu na najlepiej pracujące kluby PTTK w Polsce ( w 2012 roku 6 miejsce).

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej WWW.ONDRASZEK.PRV.PL, a wycieczki są  anonsowane  w lokalnej prasie oraz w gablocie klubowej  przy ul. Bobreckiej 2.

 

Skład zarządu w kadencji 2017-2020

Prezes               Zbigniew Pawlik „Rechtór”

Wiceprezes       Jarosław Rezmer „Bystry”

Sekretarz         Alicja Wlach

Skarbnik            Barbara Toman „Apanaczi”

Członkowie        Maria Biłko-Holisz „Rozstrzapek”

                         Jadwiga Rezmer „Ośka”

 

Zapraszamy do udziału gdyż …..

ŻYCIE BEZ ROWERU MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ RÓŻNYCH CHORÓB

oraz, że

Życie jest jak jazda na rowerze , jeżeli chcesz  utrzymać równowagę nie możesz się zatrzymywać !!!