Koła

Koło Miejskie Nr 1 w Cieszynie 

===================================================

Koło Miejskie Nr 2 w Skoczowie     >>>>>>>>>>>>>>  http://www.pttk.skoczow.ox.pl

==================================================

Koło Terenowe Nr 3 „Salamandra” 

==================================================

Koło Terenowe Nr 4 „Przewodnik” 

==================================================

SKKT przy ZSE-G Nr 5 

==================================================

Koło Zakładowe Nr 7 „Cieplaczki”    >>>>>>>>>>>>>  http://www.cieplaczki.pl/

==================================================

Koło Terenowe Nr 8 „Ondraszek” 

==================================================

Koło Terenowe Nr 19 w Goleszowie „Ślimoki”    >>>>   http://www.pttk-slimoki.cba.pl

==================================================

Koło Terenowe Nr 30 „Twardziele” :

Koło Terenowe Nr 30 „Twardziele”   – historia

Kalendarium 2017