Koło 19

slimoki_2013

Już w roku 1936 powstało pierwsze koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Goleszowie. Następnie po II Wojnie Światowej, Wilhelm Hojdysz zaraził turystyką jego mieszkańców, organizując w Cementowni Goleszów pierwsze koło PTTK. Stał się on zarazem jego pierwszym prezesem. Była to jednak instytucja przeznaczona głównie dla pracowników tego zakładu. Z inicjatywy członków tego koła powstał pierwszy szlak prowadzony przez Goleszów na Tuł i Wielką Czantorię. Organizowano głównie wycieczki zakładowe. Podobnie rzecz się miała z kołem PTTK utworzonym w Goleszowskiej Celmie. Tu również działano głównie dla potrzeb załogi. Organizowano wycieczki, zawody narciarskie i inne imprezy. Także na krótko przy Gminnym Ośrodku Kultury zostało założone Koło PTTK z inicjatywy Grażyny Serwan.

Na początku lat osiemdziesiątych, wraz z kolegą Karolem Linertem, założyliśmy we dwóch nieformalną sekcję turystyki górskiej „Bolek i Lolek„. Organizowaliśmy imprezy zazwyczaj górskie, dla dwóch kół PTTK: goleszowskiej „Celmy” i cieszyńskiego „Zampolu”. Wycieczki gromadziły zawsze kilkunastoosobową grupę. Jednak czas położył kres tej działalności. Po ponownym naszym spotkaniu w 2002 roku chcieliśmy reaktywować naszą działalność. Dopiero, dzięki zaoferowanej pomocy ówczesnej dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani Jolanty Tajner, oraz Pawła Stanieczka, zimą 2003 roku została założona sekcja turystyczna, która już na początku działalności otrzymała nazwę „Ślimoki”. Sekcja działała przez rok organizując kilkanaście wycieczek, które zgromadziły około 200 osób. Pomysł był na tyle trafiony, że

4 lutego 2004 roku zostało powołane Koło Gminne PTTK nr 19, które również przyjęło nazwę „ŚLIMOKI”. W jego szeregach znalazło się 17 członków.

W skład Zarządu Koła weszli: kol. Zenon Sobczyk – prezes koła, kol. Jerzy Niemczyk – z-ca prezesa, kol. Irena Karasińska – sekretarz, kol. Ala Kamieniorz – skarbnik oraz kol. Ryszard Cieślar – członek zarządu.

Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie: kol. Jan Cichy – przewodniczący, kol. Ala Wachowska – sekretarz, kol. Krystyna Duława oraz Karol Linert – członkowie.

Od samego początku Koło przyjęło za cel propagowanie turystyki rodzinnej, propagowanie turystyki wśród dzieci i młodzieży, oraz promocję gminy Goleszów w szerokim tego słowa znaczeniu, m.in. poprzez udział w targach turystycznych. Po trzech latach działalności, nasze koło zyskało na sporej popularności, o czym świadczy coraz większa liczba uczestników w naszych imprezach.    Po raz pierwszy przeprowadziliśmy wraz z Urzędem Gminy Goleszów, konkurs fotograficzny który cieszył się dość dużym zainteresowaniem.

W 2009 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze na którym wybrano nowe władze koła.

W skład Zarządu Koła należą: kol. Zenon Sobczyk – prezes koła, kol. Jerzy Niemczyk – z-ca prezesa, kol. Anna Brzezina – sekretarz, kol. Jolanta Trombik – skarbnik oraz kol. Stanisław Cieślar – członek zarządu.

Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie: kol. Jan Cichy – przewodniczący, kol. Ala Wachowska – sekretarz, kol. Krystyna Duława – członkowie.

Dla uatrakcyjnienia wycieczek i wspólnego śpiewu, wydany został „Śpiewnik Ślimoków” w którym zamieszczono piosenki turystyczne, regionalne a także piosenki napisane specjalnie dla naszego koła.

Dla najaktywniejszych członków, została wprowadzona odznaka turystyczna naszego koła, licząc 1 punkt za udział w wycieczce Odznaka posiada 3 stopnie:

1 Stopień – Brązowy – przyznawany jest za udział w 25 wycieczkach lub imprezach organizowanych przez koło PTTK nr 19 „ŚLIMOKI”.

2 Stopień – Srebrny – przyznawany jest za udział w 100 wycieczkach lub imprezach organizowanych przez koło PTTK nr 19 „ŚLIMOKI”.

3 Stopień – Złoty – przyznawany jest za udział w 250 wycieczkach lub imprezach organizowanych przez koło PTTK nr 19 „ŚLIMOKI”.

Udziały w imprezach i wycieczkach naliczane są od początku istnienia Sekcji Turystycznej „ŚLIMOKI” – od roku 2003 wg list obecności spisywanych na wycieczkach.

W czasie trwania obu kadencji, dwukrotnie sfinalizowaliśmy wykonanie koszulek koła, dzięki czemu jesteśmy już coraz bardziej rozpoznawalni.

Koniec  roku 2012 to początek nowej kadencji  Zarządu Koła.

W skład Zarządu Koła należą: kol. Zenon Sobczyk – prezes koła, kol. Stanisław Cieślar – z-ca prezesa, kol. Anna Brzezina – sekretarz, kol. Jolanta Trombik – skarbnik oraz kol.  Helena Staniek, Ryszard Cieślar oraz Paweł Szarzec  – członkowie zarządu.

Wybrana została także Komisja Rewizyjna w składzie: kol. Jan Cichy – przewodniczący, kol. Salecki Józef  oraz kol. Staszko Leszek – członkowie.

Obecnie liczba członków koła wynosi  53 osoby (stan na koniec 2012 roku).

Główną popularnością cieszą  się wycieczki objazdowe i górskie.  Obecnie działają w naszym kole sekcje: górska, narciarska, krajoznawcza, młodzieżowa, kolarska a także fotograficzna.

Od początku działalności, wraz z Urzędem Gminy Goleszów, jesteśmy organizatorami cyklicznych imprez o charakterze turystycznym:  Międzynarodowego Marszu Pamięci, Rajdu Młodzieżowego „Ścieżkami Spacerowymi Gminy Goleszów” oraz wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Goleszowskiej – Rodzinnego Rajdu Rowerowego.

Otrzymaliśmy pomieszczenie w Gminnym Ośrodku Kultury, które możemy użytkować wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Goleszowskiej.

Dla porównania pragnę przedstawić parę liczb.

W pierwszym 2003 roku jeszcze jako sekcja turystyczna przy GOK organizowano 16 wycieczek, w których uczestniczyło 222 osoby.

W 2004 roku: 22 imprezy i 418 uczestników w tym 297 młodzieży.

W roku 2005 – 25 imprez i 542 uczestników w tym 120 młodzieży.

Rok 2006 zakończono 28 imprezami i 882 uczestnikami w tym 342 młodzieży.

W 2007 odbyło się 31 imprez w których wzięło udział 889 osób w tym 230 młodzieży.

Rok 2008 zakończył się 44 imprezami, w których wzięło udział 1317 osób w tym 441 młodzieży.

Rok 2009: odbyło się 36 imprez w których wzięło udział 1257 uczestników w tym 354 młodzieży.

Rok 2010: w imprezach wzięło udział 1422 osób w tym 330 młodzieży.

Rok 2011: 48 imprez z udziałem 968 osób w tym 181 młodzieży.

Rok 2012: 42 imprezy – 1026 osób w tym 292 młodzieży.

Przez cały czas zapraszamy do współpracy różne firmy, które mogłyby pomóc w naszej działalności, a zarazem były by przez nas reklamowane.