Kolo 30

KOŁO NR 30 „TWARDZIELE”

W 1967 roku wśród kilku pracowników ówczesnej Cieszyńskiej Wytwórni Urządzeń Chłodniczych zrodziła się idea utworzenia zakładowego koła PTTK. Byli to: Anna Sikora, Wilhelm Brudny, Jerzy Hanisch-Pacoully i Henryk Więzik. Zorganizowali oni 13 grudnia tegoż roku zebranie informacyjne. Siedem dni później odbyło się zebranie organizacyjno-wyborcze, na którym wybrano pierwszy zarząd i komisję rewizyjną, zaś Zarząd Oddziału PTTK „Beskid Śląski” zarejestrował nowe koło pod numerem 30. Koło liczyło 32 członków, wszyscy zostali wpisani w kronice jako członkowie założyciele.

Początkowo działalność ograniczała się do udziału jego członków obcych rajdach górskich, własne wycieczki były nieliczne, Koło nie posiadało własnej kadry turystycznej. Już w następnych latach zorganizowano wycieczki na Babią Górę i w Tatry. Stanisław Rzepa utworzył sekcję narciarską, która od 1970 roku organizowała narciarskie wycieczki do Szczyrku i w Tatry.

Duży przełom nastąpił w roku 1972. Do Koła wstąpiła grupa młodzieży, która podjęła pracę w fabryce po ukończeniu szkoły. Liderem tej grupy był Tadeusz Popiel, a wspierali go Jerzy Pustelnik, Stanisław Banot, Zbigniew Sobik, Jan Kubala i inni. Organizowano wiele wycieczek w góry całej Polski, a zimą narciarze poznawali uroki nie tylko Beskidów, wyjeżdżali również na wielodniowe pobyty w Tatrach i Karkonoszach. Od 1973 roku organizowano spartakiady narciarskie dla pracowników zakładu, który w międzyczasie zmienił nazwę na fabryka Automatyki Chłodniczej FACH.

W 1974 roku został zorganizowany I Zakładowy Zlot Turystyczny z metą w zakładowym ośrodku wypoczynkowym w Ustroniu Jelenicy. W następnych latach impreza ta przyjęła nazwę „Rajd Górski FACH” i weszła na stałe do kalendarza imprez, w roku 2009 odbyła się po raz 36. Meta rajdu lokalizowana była przy niemal wszystkich dostępnych obiektach turystycznych Beskidu Śląskiego. Na mecie uczestnicy mogli zawsze brać udział w ciekawych konkursach, na zwycięzców czekały nagrody.

Najbardziej aktywni turyści uzyskali kwalifikacje kadry programowej PTTK: przewodnika, przodownika turystyki górskiej, organizatora turystyki, znakarza szlaków i instruktora narciarskiego. Umożliwiło to nawiązanie współpracy z zakładową organizacją związkową w zakresie organizacji i prowadzenia wycieczek dla pracowników i emerytów FACH, zaś Koło otrzymywało co roku dotację z funduszu zakładowego na własną działalność.

W roku 1976 sekcja narciarska uruchomiła własny zaczepowy wyciąg narciarski na stoku Cienkowa w Wiśle. Było to możliwe dzięki wielu godzinom bezinteresownej pracy wielu członków Koła, a przede wszystkim Stanisława Banota, Bolesława Ciemały i Pawła Burego. Wyciąg był dostępny dla wszystkich pracowników FACH, co roku odbywały się zimowe spartakiady FACH. Rozpoczęcie w roku 1984 budowy wyciągu orczykowego na Cienkowie spowodowało konieczność likwidacji naszej „wyrwirączki”.

Od roku 1975 członkowie Koła rozpoczęli wyprawy w góry poza granicami Polski, najczęściej w Tatry Słowackie i do Małej Fatry. Dużym wyczynem na owe czasy była wyprawa 4-ro osobowej grupy – Jerzy Pustelnik, Jan Madzia, Jan Lipowczan I Maria Cienciała – w rumuńskie pasmo Fogaras, w roku 1978.

Od początku działalności w Kole prowadzona jest kronika. Pierwszym kronikarzem był Andrzej Nowotarski, następnie Anna i Marek Góralikowie, obecnie Małgorzata Pieczonka. W1986 roku nasza kronika została wyróżniona trzecią nagrodą w konkursie Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Bielsku-Białej. Na terenie FACH Koło posiadało własną gablotkę o ciekawej i często zmienianej treści.

Po dwudziestu latach działalności w Kole było ponad 100 członków, działały trzy sekcje: turystyki górskiej, narciarska i fotograficzna z własną ciemnią.  Kadrę stanowiło 3 przewodników górskich,  3 przodowników turystyki górskiej, 2 instruktorów narciarstwa, 3 organizatorów turystyki, 4 znakarzy, 1 ratownik GOPR.

W zmieniającej się sytuacji ekonomicznej FACH na przełomie lat 80-tych i 90-tych ubiegłego stulecia malała liczba pracowników a tym samym liczba członków Koła, nigdy jednak nie spadła poniżej 50 osób.

Zmiany w Polsce po roku 1989 musiały mieć wpływ na dalszą działalność Koła. Stopniowo zanikała działalność sekcji narciarskiej, w roku1966 rozwiązana została sekcja fotograficzna. Rozwój motoryzacji i otwarcie granic ułatwiły turystykę indywidualną wymusiły korektę dotychczasowej działalności, jednakże niezmiennym powodzeniem nadal cieszyły się:

– coroczne rajdy górskie FACH,

– do roku 2000 tygodniowe wycieczki w góry polskie  i słowackie,

– jednodniowe wycieczki autokarowo-piesze w góry Polski, Czech i Słowacji

– krótkie wycieczki w góry najbliższe,

– zimowe kuligi.

Łączna liczba uczestników imprez w okresie jednego roku zawsze była większa niż 200.

Wielu członków Koła indywidualnie penetrowało wcześniej trudno dostępne góry Europy a nawet Azji. Spektakularnymi sukcesami były wejścia na Mount Blanc w roku 1997 (Małgorzata Pieczonka, Jerzy Pustelnik i Henryk Więzik) oraz na Grossglockner w 2009 roku (Stanisław Banot i Krzysztof Banot) drogą alpinistyczną.

A przełomie wieków nasze koło było najliczniejszym kołem zakładowym cieszyńskiego Oddziału PTTK. Od 2002 roku sytuacja organizacyjna Koła uległa drastycznemu pogorszeniu w wyniku zmiany właściciela FACH. Od następnego roku zebrania walne odbywały się już poza fabryką. W tej sytuacji walne zebrania Koła w dniu 11 stycznia 2005 roku podjęło uchwałę o przekształceniu koła zakładowego w koło terenowe i przyjęciu nowej nazwy – Twardziele. Zarząd Oddziału zatwierdził zmianę w miesiąc później. Nowa sytuacja zmieniła środki komunikacji między zarządem Koła a jego członkami. Przez okres pierwszych dwóch lat nieoficjalnym biurem był sklep „U Molina” prowadzony przez Janinę Tomaszczyk. Bardzo dobrze przyjęły się comiesięczne otwarte zebrania zarządu w lokalu gastronomicznym.

O aktualnej dobrej kondycji koła świadczy liczba 60 członków oraz 9 imprez w roku 2009, w których łącznie uczestniczyło ponad 300 osób.

Prezesami Koła byli:

1967 – 1968      Henryk Więzik

1968 – 1969      Piotr Rychlik

1970 – nadal       Henryk Więzik

======================================================================

Aktualne władze Koła :

Zarząd :

Prezes –  Henryk Więzik

Wiceprezes – Zbigniew Huczała

Wiceprezes –  Zbigniew Tomaszczyk

Sekretarz – Janina Tomaszczyk

Skarbnik – Maria Iskrzycka

Członkowie : Sylwia Huczała; Jan Kubala; Adam Szalbót; Henryka Tomaszczyk

Komisja rewizyjna:

Prezes – Joanna Zmarzły

Wiceprezes – Krystyna Kubala

Sekretarz – Małgorzata Pieczonka