Komisja Historii i Tradycji

Komisja powołana Uchwałą nr 6 Zarządu Oddziału z dnia 05 kwietnia 2017 roku

Przewodnicząca Komisji – Irena Greń

Zastępca przew. Agnieszka Dziąćko

Sekretarz Witold Kożdoń

Jan Konieczny

Alojzy Szupina

Krzysztof Kasztura

Genowefa Zając

Andrzej Słota