Komisja Ochrony Przyrody

Skład osobowy

Komisji Ochrony Przyrody, Krajoznawstwa i Turystyki Pieszej

FunkcjaImię, nazwiskoKontaktUprawnienia
PrzewodniczącyJan Machała692592137Przod.Tur.Gorskiej-7217/05
Przod.Tur.Pieszej-10514/07
Instr.Ochr.Przyr .- 44/XII/06
Instr.Krajoznaw. Polski -541/P/15
Pilot Wycieczek-01/09
V-ce PrzewodniczącyPiotr Stebel509330175Przewodnik Beskidzki
Pilot Wycieczek
Przodownik Tur. Górskiej
Opiekun Przyrody-04/13
Instruktor Ochrony Przyrody 353/15
SekretarzSabina Firkowska505910401Przod. Tur.Gorskiej-7291/06
Przod. Tur.Pieszej-10542/06
Opiekun Przyrody – 05/13
Instr.Ochr.Przyr.XIII/5/06
CzłonkowieBeata TyrnaOpiekun Przyrody nr 07/13
Andrzej WarpechowskiPrzodownik Tur. Kolarskiej-7419/14/6


—–> Sprawozdanie z działalności za 2017r.

 —–> X-Lecie Komisji

—–> Sprawozdanie KOP-2014


Krótka historia reaktywacji działalności.
Z inicjatywy Jana  Machały została w 2007 roku wznowiona działalność Komisji Ochrony Przyrody.Pierwsze  działania komisji  w  II  połowie 2007 roku  skierowane były  na  sprawy  organizacyjne,   jak  założenie  dokumentacji, program dyżurów  i spotkań  oraz  rozpoznanie środowiska  przyrodniczego.   Zostały  nawiązane  kontakty   i  współpraca  z przedstawicielamiwydziałów  ochrony środowiska, Nadleśnictwem w Ustroniu oraz cieszyńską  prasą lokalną .Okresjesienno-zimowy  poświęcony  był  spotkaniom  w  gimnazjach i  szkołach średnich na terenie miasta Cieszyna. Tam  też  prowadzone są  prelekcje na temat  podstawowych  form  ochrony  przyrody  ,zapoznawanie z  regulamin zdobywania  odznaki ‑Turysta  Przyrodnik  PTTK,  prezentacje  odznak  turystycznych  oraz  projekcje  filmów  video i  DVD ,  dotyczącetematyki  przyrodniczej.   Początkiem  2008 roku  redakcja  Głosu  Ziemi Cieszyńskiej publikowała dwa  artykuły o działalności komisji i zachęcała młodzież  szkolną do  współpracy. Efektem  tego są organizowane  wycieczki  z gimnazjami  i szkołami średnimi  po cieszyńskich rezerwatach przyrody, poznawanie  ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych i pomników  przyrody  oraz  wspólne wyjazdy  do Ośrodka   Edukacji     Ekologicznej w Ustroniu.  Dwukrotnie  na wiosnę i jesień komisja  organizuje  wiosenne  i jesienne  sprzątanie rezerwatów  z udziałem  gimnazjów  i szkół ponad gimnazjalnych. Imprezy każdorazowo kończyły się  na cieszyńskim  Campingu  Olza  ciepłymi posiłkami oraz konkursami przyrodniczo-krajoznawczymi a każdy  uczestnik otrzymywał okolicznościową  odznakę. Opiekunowie  odbierali  z  rąk  prezesa cieszyńskiego Oddziału  PTTK, dyplomy  za udział w akcji  sprzątania. Jeszcze w październiku 2008    cieszyńskie szkoły sprzątały rezerwat  przyrody ‑Czantoria a  oprawę zakończenia imprezy zorganizowało  Nadleśnictwo w Ustroniu. Tutaj  młodzież  miała  dodatkową  atrakcje  w postaci  przejazdów  wyciągiem  krzesełkowym.  W  roku 2007 ZG  PTTK  utworzył przy naszej komisji Referat Weryfikacyjny Odznaki Turysta  Przyrodnik PTTK    nr – 44/KOP ZG PTTK,  w skład którego wchodzą instruktorzy ochrony przyrody Jan  Machała -przewodniczący  oraz  Sabina  Firkowska .W lipcu 2008 przewodniczący KOP  uczestniczył w zebraniu organizacyjnym KOP ZG  PTTK w Warszawie, gdzie  tematem  by  projekt  ‑Przyroda  uczy najpiękniej w roku   poświęconym przyrodzie  w  PTTK.Komisja rozprowadziła  wśród cieszyńskich szkól  projekt dotyczący działań: ‑Czyste wody, czyste lasy, czyste góry oraz ‑  Na  Tropie  Przyrody. Tematyka  dotyczyła  wykonywania  prac  na  rzecz  obiektów  przyrodniczych  oraz konkursów:  literackiego, plastycznego i fotograficznego. Wynikiem  tego  było   wyróżnienie    ZG  PTTK dla  Zespołu SzkółEkonomiczno- Gastronomicznych w Cieszynie. W okresie od  czerwca  do października 2008 rokuAndrzej  Kowol  przeprowadził konkurs  fotograficzny ‑Ratujmy  Przyrodę. Nagrodzone prace wystawiono w galerii cieszyńskiego Domu Narodowego, a laureatom przyznano nagrody.                                                                                                                                                                                                                                                     Rok   2009  to  kolejne  dwie  akcje   sprzątania  rezerwatów  przyrody  (wiosenna i jesienna), wsparte finansowo przez  organy  samorządowe.  Systematycznie pomoc  organizacyjną  przy  każdej  imprezie  tego  typu  udzielało  Nadleśnictwo w Ustroniu.

W  czerwcu   2009   Zespół  Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie   zdobył  ponownie wyróżnienie  ZG  PTTK,  za  udział w  konkursie  ‑Przyroda  Uczy  Najpiękniej.  To  efekt  dobrej  współpracy  Komisji  z działającą  w szkole  komisją  przyrodniczą  prowadzoną  przez  Annę  Wisełkę. Nowym pomysłem KOP było  zorganizowanie  z okazji  ogólnokrajowego  dnia ‑Święta  Drzewa  spotkania  z młodzieżą  szkół  podstawowych w  gminie  w Hażlach, podczas którego została  wygłoszona prelekcja o zabytkowych dębach, następnie młodzież  uczestniczyła w konkursie przyrodniczym oraz  otrzymała ciepły posiłek i okolicznościowe odznaki. Odbyły się również wycieczki szkolne po cieszyńskich rezerwatach przyrody.

W  swojej  krótkiej  działalności  komisja  rozprowadziła  około  200  książeczek  i przyznała 15 odznak ‑Turysta Przyrodnik.

Końcem  2009 roku  została  założona    kronika   komisji.

W Y K A Z

OPIEKUNÓW  OCHRONY  PRZYRODY  KOP PTTK BESKID ŚLĄSKI

 

 

nr Rej.  IMIĘ  i  NAZWISKO        TELEFON  OBIEKT CHRONIONY

 

1/2013    Krystyna  FOLTYN    607390616

-JESION/250-11-150/

ulice Partyzantow, oraz  drugi obiekt Lipa /425-22-400/ ul. Drozdów

2/2013   Grażyna  PILCH  697541390  LIPA/410-20-400/Ustroń

oraz LIPA /360-21-200/ obie przy ul. Skoczowskiej

 

3/2013    Anna    DEPTA           609962812    DĄB ul.Fabryczna  2

oraz  DĄB  SOBIESKIEGO  k/kużni w Ustroniu

 

4/2013     Piotr  STEBEL    509330175    DĄB/300-20-150/

Skoczów  ul. Mickiewicza

 

5/2013   Sabina  FIRKOWSKA    505910401    PARK  LIBURNIA C-N

 

7/2013   Beata  TYRNA    604294074  REZERWAT -”LASEK

MIEJSKI n/Puńcowką

 

W  latach  2010 –  2012,   Komisji  swoją  działalnością  objęla    8  z 12-tu gmin  w powiecie  cieszyńskim.  I tak  zarowno  w  Gminach  w Cieszynie,  Hazlachu, Goleszowie, Ustroniu,Brennej Skoczowie, Dębowcu a nawet  w Strumieniu, Komisja  organizuje  „Sprzatania  Terenów  Zielonych” , spotkania mlodzieży  szkolnej  z okazji  takich świąt  przyrodniczych jak  „Swieto  Drzewa”, „Dzień  Niezapominajki” „Świeto  Lasu”  czy  „Dzień  Lesnika  i Drzewiarza”.  Przeprowadziliśmy  kilkadziesiąt  wycieczek  przyrodniczych  do   rezerwatów  przyrody,  ścieżkami  przyrodniczymi  oraz do ośrodków  edukacji-ekologicznych   zarowno dla  szkół  podstawowych, gimnazjalnych  i średnich.  W  okresie  wiosennym i jesiennym  dla szkół  podstawowych  organizujemy  konkursy  plastyczne.   W  okresie  światecznym,  quizy  i konkursy  testowe oraz  prelekcje  i pokazy  multimedialne  o tematyce  Parków  Narodowych, ciekawych  pomnikach  przyrody oraz  atrakcyjnych  zabytkach  kultury, w szkolach  które  uczestniczą  w pracach  na rzecz  obiektow  przyrodniczych.  Dzieki  Nadlesnictwu  Ustroń,  Euregionu „Olza”,   możemy  nagradzac  najlepszych  uczestników , ciekawymi  materiałami  promocyjnymi.                     Czlonkowie  Komisji  biorą  też  udział w spotkaniach innych organizacji

pozarzadowych  na tle ekologi  i ochrony  przyrody. W  2012 roku  z okazji  5 -cio  lecia  powstania

Komisji  przy udziale Władz  Miasta, Nadleśnictwa, działaczy Oddzialu PTTK  moglismy

zorganizowac  przy pięknej  pogodzie  spotkanie  w Parku  „Liburnia” z symbolicznym  zasadze-

niem  drzew.  Całośc  działalnosci  nadal  dokumentujemy w drugiej  już  kronice. Uczestniczymy

w Ogolnopolskich Zlotach  Przyrodniczo-Krajoznawczych  organizowanych  przez  ZG PTTK.

Owocem  naszej  dzialalnosci  jest kilkanascie  podziekowań  dyrekcji  szkół  oraz  zdobycie,głów-  nie  przez  młodzież  prawie  300 -stu  -Odznak  Tyrysta  Przyrodnik  .  Zachecamy  również  mlodzież  i turystow do  zdobywania  odznak  w Turystyce Pieszej Nizinnej i Krajoznawczej  Regionu i Polski  w nowo  powołanych Komisjach i zespołach  weryfikacyjnych  przy tut. Odziale PTTK.

przewodniczący KOP, KTP,KK  PTTK  „Beskid Ślaski”

Jan Machała