Komisja Odznaczeń i Wyróżnień

>>> Zasady wyróżnień nadawanych lub wniosków opiniowanych przez Zarząd Oddziału PTTK

>>> Ankieta członka Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie

Druki do pobrania:


Regulaminy i wyróżnienia  PTTK Oddział „Beskid Śląski”:

>>> 01 – Wniosek o przyznanie dyplomu z okazji „Jubileuszu”
>>> 02 – Wniosek o przyznanie dyplomu „Działacza roku 20…” przez Zarząd Oddziału
>>> 03 – Regulamin  przyznania Dyplomu Honorowego „Za pomoc i współpracę” przez Zarz. Oddz.
>>> 04 – Wniosek o przyznanie Dyplomu Honorowego „Za pomoc i współpracę” przez Zarz. Oddz.
>>> 05 – Wniosek o nadanie odznaki ORLI LOT
>>> 06 – Wniosek o nadanie odznaki „25 lat w PTTK” przez Zarząd Oddziału
>>> 07 – Wniosek o nadanie odznaki „50 lat w PTTK” przez Zarząd Oddziału


Regulaminy, wyróżnienia, odznaczenia Rady Prezesów Oddziałów PTTK
Województwa Śląskiego:

>>> 08 – Regulamin Kapituły Odznaczeń i Wyróżnień Rady Prez. Oddz. PTTK Woj. Śląskiego
>>> 09 – Wniosek wyróżnień Rady Prez. Oddz. PTTK Woj. Śląskiego dla instytucji
>>> 10 – Regulamin przyznania Dyplomu i Śląskiej Honorowej Odznaki PTTK RPO PTTK Woj. Śl.
>>> 11 – Regulamin Wpisu do Księgi Zasłużonych Działaczy PTTK Woj. Śląskiego

>>> 12 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
>>> 13 – Wniosek wyróżnień Rady Prez. Oddz. PTTK Woj. Śląskiego dla osoby fizycznej


Regulaminy, wyróżnienia, odznaczenia Zarządu Głównego PTTK:

>>> 14 – System wyróżnień i odznaczeń członków i jednostek organizacyjnych PTTK
>>> 15 – Wniosek o nadanie jednostce organizacyjnej PTTK odznaczenia przez ZG PTTK
>>> 16 – Wniosek o przyznanie wyróżnień „Za Pomoc i Współpracę” przez ZG PTTK
>>> 17 – Wniosek o przyznanie wyróżnień nadawanych przez ZG PTTK


Regulamin, odznaczenia Marszałka Województwa Śląskiego:

 (wkrótce)
 


Odznaczenia Ministra Sportu i Turystyki

 (wkrótce)
 


Skład osobowy
Komisji Odznaczeń i Wyróżnień

Krzysztof GreńPrzewodniczący
Maria CzyżWiceprzewodnicząca
Jan CichySekretarz
Henryka Jałowiec
Jarosław Rezmer
Zbigniew Tomaszczyk


Posiedzenia Komisji w 2019 roku :
09.01.2019,  06.03.2019,  08.05.2019, 04.09.2019, 28.10.2019