Komisja Przewodnicka

Koło Przewodników Górskich i Terenowych PTTK pełni rolę Komisji Przewodnickiej.

Skład Komisji Przewodnickiej :

Bogusław Bujok  – przewodniczący

Krystyna Filipek – wiceprzewodnicząca

Agnieszka Dziąćko  – sekretarz

Irena Góra

Andrzej Słota