Komisja Turystyki Górskiej i Narciarskiej

Skład Komisji :

Przewodniczący – Jan Pollok

Wiceprzewodniczący – Bogusław Bujok

Sekretarz  – Stanisław Buława

Czlonkowie : – Jan Konieczny – kronikarz

– Zbigniew Huczała

– Wiesław Pleciak

– Piotr Stebel

– Alojzy Szupina

– Henryk Więzik