Komisja Turystyki Kolarskiej

Turystyczny Klub Kolarski PTTK „Ondraszek” pełni rolę Komisji Turystyki Kolarskiej.